Home Tin tức Crypto Bitcoin đã được tạo ra cho những thời điểm khủng hoảng này, vậy tại sao nó không bùng nổ?