Home Hệ sinh thái Casper (CSPR)

Casper (CSPR)

Casper là một Blockchain sử dụng cơ chế đồng thuận Proof of Stake (bằng chứng cổ phần) được áp dụng công nghệ Casper CBC (Correct-by-Construction), với mục đích giúp cho các doanh nghiệp, developer tiếp cận với công nghệ blockchain dễ dàng hơn.

Casper cho phép các doanh nghiệp lựa chọn Public Network (Mạng công khai), Permissioned Network (Mạng phân quyền) hay Private Network (Mạng riêng tư) tùy thuộc vào nhu cầu bảo mật của họ mà vẫn không ảnh hưởng đến bảo mật hoặc hiệu suất.