Home Celo (CELO) Celo bị đứng blockchain hơn 4 tiếng đồng hồ vì chở ngựa 1 sừng Uniswap