Home Bitcoin (BTC) Chuyên gia đầu tư: Bitcoin sẽ hiện diện trong hơn 1 tỷ ví điện tử vào năm 2025