Home Thị trường Công ty phát hành USDC ra mắt stablecoin bảo chứng bằng đồng euro