Home Bitcoin (BTC) Hashrate là gì? Tầm quan trọng của Hashrate trong thị trường Crypto?