Home Game Heroes & Empires – Game Idle RPG của người Việt huy động thành công 1.5 triệu đô