Home Thuật ngữ chuyên sâu Lý do khiến giá Bitcoin không còn bị ảnh hưởng bởI yếu tố halving sau năm 2030