Home Uncategorized Marathon Digital đã mua thêm 78.000 máy khai thác Bitcoin với giá 900 triệu đô la