Home Tin tức Crypto Sau khi mua 500 triệu đô la Bitcoin, Luna sẽ làm gì với nó?