Home Cosmos (ATOM) Terra Classic (LUNC) tăng 58%, vốn hóa thị trường trở lại mức 2.4 tỷ USD