Home Binance Smart Chain (BSC) Tìm hiểu về Hooked Protocol (HOOK) – Dự án Launchpad thứ 29 trên Binance