Home Bitcoin (BTC) Bitcoin giảm xuống gần 19 nghìn đô la khi Fed gia hạn cảnh báo lạm phát