Home Optimims (OP) Các nhà nghiên cứu của Tập đoàn Plasma đã huy động được 3,5 triệu đô la từ Quỹ Paradigm và IDEO để thành lập công ty mới