Home Thị trườngSàn giao dịch Chuỗi CoinEx (CET) sẽ được nâng cấp thành chuỗi thông minh, sử dụng DeFi