Home DEFI Đấu giá Polkadot và Kusama parachain hoạt động như thế nào?