Home Tin tức Crypto Người sáng lập Huobi được cho là muốn bán 50% cổ phần của mình trong sàn giao dịch tiền mã hóa.