Home Binance Smart Chain (BSC) PancakeSwap DEX đã từng có khối lượng giao dịch lớn hơn cả Kucoin và FTX cộng lại