Home Tin tức Crypto Ripple hợp tác với Nelnet với khoản đầu tư năng lượng mặt trời 44 triệu đô la