Home Binance Smart Chain (BSC) Binance tiến hành đợt đốt BNB hàng quý thứ 20, thiêu hủy 444 triệu USD