Home Bitcoin (BTC) Bitcoin có lạm phát cực thấp và thậm chí là giảm phát