Home Near (NEAR) Flux Protocol là gì? Mảnh ghép Oracle trên NEAR được đầu tư 10 triệu đô