Home Binance Smart Chain (BSC) Hiểu Rõ Hơn Về Phân Phối Token MDX Và Cơ Chế Đốt coin của sàn MDex