Home Hệ sinh tháiBitcoin (BTC) Mạng bitcoin ghi lại khối thứ 700.000 khi sự chấp nhận ngày càng tăng