Home DEFI Vì sao mảng cross-chain chưa và khó “bùng nổ”?