Home Cosmos (ATOM) CertiK gọi vốn 148 triệu USD, tăng gấp đôi định giá chỉ sau 4 tháng