Home Cosmos (ATOM) Dự đoán giá THORchain (RUNE): Liệu có thể phục hồi vào năm 2022?