Home Cosmos (ATOM) Số lượng ví nắm giữ LUNA cũ (LUNC) tăng vọt bất chấp  Terra đã sụp đỗ trước đó